§

Hva regnes som utmark?

Udyrket mark som skog, fjell, strender, myr og innsjøer

Kystland og våtmark

Sverige